Thành Viên

Rút Quân Huy

Số Quân Huy Hiện Có:

Bắt Buộc Rút Từ 1.300 Quân Huy Trở Lên.
– Sau Khi Đặt Lệnh Rút Quân Huy Vui Lòng Chờ Từ 30s - 3 Phút!
STT ID Game Số Quân Huy Trạng Thái Nội Dung Thời Gian