Đua Top Nạp Thẻ Tháng 02
Nhận Ngay Nhiều Quà Khủng
TOP 1 : 50.000 Và 2.000.000đ рџ’°
TOP 2 : 40.000 Và 1.000.000đ рџ’°
TOP 3 : 30.000 Và 500.000đ рџ’°
TOP 4 : 20.000 Và 200.000đ рџ’°
TOP 5 : 10.000 Và 100.000đ рџ’°
Shop Sẽ Chọn Thêm 10 Bạn Ngẫu Nhiên:
5 Bạn Nạp > 100.000đ рџ’° Sẽ Nhận Được: 100
Đặc Biệt Tặng Ngẫu Nhiên: 1.000 Và 100.000đ рџ’° Cho 5 Bạn May Mắn.
  • 1 Trần Thị Kim Khoa
  • 2 changnguyenchinh
  • 3 King Dom
  • 4 Phan Tiến Tài
  • 5 truong11

CHÚC MỪNG : Min**** vừa nạp thành công 50.000Đ đã may mắn nhận được 999 Quân Huy, Tuan**** vừa nạp thành công 100.000Đ đã may mắn nhận được 2500 Quân Huy, MaiA**** vừa nạp thành công 200.000Đ đã may mắn nhận được 6000 Quân Huy, Viet**** vừa nạp thành công 50.000Đ đã may mắn nhận được 999 Quân Huy


Trúng 999 Quân Huy

  • Đã Quay: 260,317
90,000đ 30,000đRANDOM ACC LIÊN QUÂN

  • Còn Lại: 237
50,000đ